Ga naar de inhoud

De tekeningen lagen al enige tijd klaar. De bouwvergunning was aangevraagd. De toestemming om echt met de bouw te kunnen beginnen, is inmiddels ook al weer enige tijd binnen. Dan nu maar aan de slag!

Op 15 januari 2014 kwam een aantal enthousiaste vrijwilligers bijeen om te overleggen wat de eerste stappen zouden moeten zijn  op weg naar de daadwerkelijke realisering van een scheepshelling op het kalkoven complex.

Het eerste overleg verliep zeer positief. 

Er werd met name een planning gemaakt voor de eerste voorbereidende werkzaamheden.

De werkgroep “scheepshelling” hoopt de helling in september a.s. klaar te hebben. De bijbehorende gebouwen worden op een later tijdstip gerealiseerd.

Bijgaande afbeeldingen geven een beeld van het kalkovencomplex na de realisering van de helling en de bijgebouwen.